Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Rumpelstilzchen

Wir (Klasse B1/ Neochori - Arta) haben das Märchen "Rumpelstilzchen" illustriert: Wir haben in Gruppen gearbeitet, einige haben gezeichnet, andere haben gemalt und andere haben den Text in Sprechblasen geschrieben und einige haben mit Hilfe unserer Lehrerin den Stoff organisiert. Hier ist unser Ergebnis:  OderOder


Rumpelstilzchen

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου